Grafik Tasarım


Grafik Tasarım

Çevremize baktığımızda fotografik hafızamız ile algıladığımız her görsel bir tasarımcının projesinden çıkmış bulunmaktadır.

Çevremize baktığımızda fotografik hafızamız ile algıladığımız her görsel bir tasarımcının projesinden çıkmış bulunmaktadır. Grafik ifade ve iletişimin ayrı durmaz ve en önemli şeyi, aynı dili bilmeyenlerin bile birbirini ile etkileşim kurabildiği iletişim aracıdır. Grafik tasarım yazı, renk, biçim ve çizgi ve bunlara benzer görsel araçlar yardımı ile iletişime geçmenin sanatı ve tasarımıdır

Her türlü şirketin reklam, pazarlama, iletişim ve satış alanları popüler hedef kitlesine ulaşır iken kullandığı alanlarda tasarımdan destek alıyor. Her türlü firma müşterileri ile geçtiği iletişimde bir tasarımcının yapacağı ya da geliştireceği projelere ihtiyaç duyuyor.

Rekabet ortamı oluştukça, ilgi çeken projelere ve dolayısı ile uzman kişilere ihtiyaç artıyor. Günümüzde çok popüler olan grafik tasarım, bir mesajı resim yolu ile belirli bir alıcı kitleye ulaştırmak hedefi ile logo, basın ilanı, afiş, ambalaj, dergi, kitap, çizgi film, tanıtım filmleri, gibi tasarımları yazarak, çizerek ve görsel elemanlar ile sanatsal tarzlar içinde tasarlayabilen ve çizebilen kişileri yetiştiren ve geliştiren eğitim dalıdır.

 Grafik Tasarımcısı

 1) Tasarımını yapacağı proje ya da işle ilgili ayrıntılı bilgi edinir, hizmet edeceği kişiler ile görüşmeler yapar,

 2) İlgili projede tek başına ya da belli ajansların elemanları ile ekip olarak çalışarak konu hakkında bir kavram veya tema oluşturur,

 3) İlgilendiği işin gerektirdiği kavramlara uygun olarak görsel düzenlemeler tasarlar,

 4) Gerektiğinde fotoğraf ya da stüdyo filmi çekimlerinde, sanat ya da görüntü yönetmeni olarak destekte bulunur, bu tarz projelerin estetik düzenlemeleri gerçekleştirir, geliştirir veya denetler,

 5) Dergi ve gazetelerde basılacak veya televizyon kanalları ve internette yayına girecek bir hizmetin, tasarımından dizayn, basım ya da yayım aşamasına kadar süren tasarım sürecini takip eder, gözlemler ve sonuçlandırır.

Bir grafik tasarım elemanının bu işleri yapabilmesi için biçim ve uzay ilişkilerini görebilen, renk ve biçimleri en ince detayları ile algılayabilen, üç boyutlu düşünebilen hayal etme yeteneği zengin, yaratıcı, tasarımlarını çizgiler ile ifadeye dökebilen, çevresel ve sanatsal alanlara ilgili, devrim ve yeniliklere açık, teknoloji ile iç içe olan kimseler olmaları gerekir.